من از اون دسته آدم هام که هنوز نیستند ولی؛ خواهند بود :)