به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

گره کور

گـرهــــــی کـور افتـاد بـه کـارم،

امــا...

خــدا کـور را شـفــا می دهـــــد،

میـدانم...:)

 

 

+ نه در اون حد کور.. میدونی؟

میدونم ...میدونم:)

تو ندونی کی بدونه..:-)
عجب...
:>

کاش همه چی برمی گشت به روال عادیش...:(((

سلام کور
:))
سلام بینا:))
#پوچیم _مگه _الان؟

ها؟

نیستیم؟

پوووچ(عجب)

نوووچ

عججججب

کورومیشه شفا داد ولی کسی ک خودشو زده ب کوری ن گمانم..ربط داشت؟؟!نداشت؟؟!
ن شاید...

ربطشو فقط من میفهمم...

Designed By Erfan Powered by Bayan