به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

کیبرد خراب شده است؟

 نه!

 ضعیف شده ام...

 شاید هم برای نوشتن کمی کوچک...

 قلم در دستم جای نمیگیرد انگار...

 نگفته بودند درس قوت دست را آب میکند...

 (وبلاگ نویسی بهانه ی خودکار خشک را از ما گرفت...)

 (کیبرد ما راکی برد؟)

کاش بشه مرتب همون وبلاگ نویسی رو داشت

بله خیلی خوب میشه اگه بشه...

درس قوت درس را آب نمیکند:|

چرا...شایدم نه...نمیدونم

درس قوت دست را آب نمیکند:|
آفرین آفرین. قصور از بنده ست و گوشی کوچول موچولی که باعث شد نبینم پستها رو. چقدر خوب نوشتی اینو. مخصوصا کاریکلماتور آخر.

نه بابا خواهش میکنمD:

ممنونD:

Designed By Erfan Powered by Bayan