به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

از یاد رفته

فکر میکنم دلخورم.یعنی شاید اگر نبضم را بگیری، دلخور بزند. قلبم هم صدایش دلخور است . احساسم هم انگار، ناله میکند...

 در هر حال وقتی خودم را در آینه میبینم، مثل این است که یک دست راست، بر پیشانی ام با دستِ چپ نوشته است:

"تــــــو دلخــــــوری!"

وقتی دلخورم آدم ها بد اخلاق میشوند. شاید هم با چشم دلخوری، بد اخلاق دیده میشوند. وقتی دلخورم، نمیتوانی سرت را بر شانه ام بگذاری. وقتی دلخورم، کوچک ترین حرکتی میتواند دلخور ترم کند. وقتی دلخورم،سخت میگذرد...

وقتی دلخورم، خنده هایم کج و معوج میشود. وقتی دلخورم، آخر هر خنده ای فـِـکرمیکنم. وقتی دلخورم انگار ذهنم مریض میشود یا شاید هم ضعیف...

وقتی دلخورم، یعنی دلم کوچک شده است. یعنی دلم برای خیلی ها تنگ شده است. دلخورم؛ چون یادشان نیست، منی هم وجود دارم.دلخورم چون ، دوستـشان دارم ویادشان میرود که دوستـم دارند...

میدونی...گاهی دلیل دلخوری ات را میدونی اما؛ دوست داری خودت را با دلیل های ساده بپیچانی و این بغض ها می ماند و می مانـد و می مانـــد و روزی با تلنگری کوچک؛ تمام بغض هایت، یکجا! بر صورت یک بیگناه می پاشد و او را هم از دست، خواهی داد...:)

پس بترک! تا جایی که "نــباید"؛ نترکی!
باشد،چون تو گفتی:/
یا خدا مردم با خودشون حرف که میزنن هیچ نظرم میذارن برا خودشون دلخوریت زیاده ها :دی

خوبی زینبییی دلمان بسی تنگولیده بود برات دختررر:-)

عه معلومه؟:))))

خوبممم خوبییی؟ منم همینطووور:)

دلخور میشوم وقتی صدای دلخوریت تا خانه ی ما هم می آید 
دلخور میشوم از دلخوریت و تا فکر میکنم نتیجه این میشود ک دلخوریت زیره سره همان چهار دیواری قدیمی است ک نام پانزده نفرمان را مهدیه میکند!

مگر میشود از آن چهاردیواری قدیمی هم دلخور شد؟

مگه داریم؟:)

و همچنان فکر میکنم و درگوشه ی فکر هایم گاهی دلخور میشوم
و میگویم نه!این دلخوری کوچک است ....به کوچکی همان بی حوصلگی های تو...
و مدام این فکر های بی نتیجه تکرا میشود و من روی قسمت دومش تمرکز میکنم و دلخور میشوم...!!

اشمد آو بابا بیخیااال:)))

حالا درسته متنت خیلی قشنگه ولی زیرش ی پی نوشت بزن بفهمیم چرا دلخوری؟!

مزش میره که:)))

سلام خانوم
خوبی؟
کم پیدایی جانا

سلام عزیزوم

ممنون شما خوبی؟:)

خودکارمو گم کرده بودم:)

مبادا بدوزی نگاه دلت را..به مردم...
به افسوس بسیار فردا نیرزد..نمی ارزه هاا..
 .      .     .     .    .   ه.    .    .       .    

نگرفتی؟ با توبودم...

Designed By Erfan Powered by Bayan