به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

جانان:)

+جانان؟ :)

_جانِ جانان؟ :)

 

#خوب_من:)

 چند نفر می توانند اینقدر مرا_مثل تو_دوست داشته باشند؟

چند نفر می توانند اینقدر تورا_مثل من_دوست داشته باشند؟

Designed By Erfan Powered by Bayan