به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

هیچکس

 

امروز از آن روز هایی است که دوست دارد بگوید هیچکس او را دوست ندارد و باز دوست دارد دیگری در جواب بگوید من تو را دوست دارم و باز بگوید دروغ است هیچ کس مرا دوست ندارد و باز دیگری بزند او را و بگوید من تو را واقعا دوست دارم و او دوست دارد با اندکی غم نگاهش کند و بگوید غیر از تو هیچکس مرا دوست ندارد و باز دوست دارد یکی دیگر بگوید من تو را دوست دارم و باز بگوید دروغ است هیچ کس مرا دوست ندارد و باز همان یکی دیگری بزند او را و بگوید من تو را واقعا دوست دارم و او دوست دارد با اندکی غم نگاهش کند و بگوید غیر از تو و او هیچکس مرا دوست ندارد و باز دوست دارد یکی دیگر بگوید من تو را دوست دارم و باز بگوید دروغ است هیچ کس مرا دوست ندارد و باز همان یکی دیگری بزند او را و بگوید من تو را واقعا دوست دارم و او دوست دارد با اندکی غم نگاهش کند و بگوید غیر از تو و او و آن دیگری هیچکس مرا دوست ندارد و باز دوست دارد یکی دیگر بگوید من تو را دوست دارم و باز بگوید و باز بگوید و باز بگوید...

چ بزن بزنی شد...دیروز چخبر بود مگه؟¡¡¡¡¡

نمیدونم:/

شنبه ۱۴ اسفند ۹۵ , ۲۳:۴۱ گمـــــــشده :)
منم دوست دارم این جوری
:)
خوب نوشته بودی...
خوشمان امد
مادر خوبه الحمدالله؟ سلام برسون بهش

کی دوست نداره؟ :)

ممنون:)

چشاتون قشنگ خوند:)

خوبن خداروشکر.بزرگی میرسونم عزیزجان:)

Designed By Erfan Powered by Bayan