به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

با نزدیکترین :)


خداجـــونم! لطفا مرا از این قسمت زمین بردار و کمی آن طرف تر در بین الحرمین فرود آر.

مــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــــــی  :)
مرسی!
با لحن خانوم علی محمدی:)
سپاااااس:دی
آخ آخ ببخشید سژااااس:))
Designed By Erfan Powered by Bayan