به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

چشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت


همه طول سفر یک چمدان بستن بود.

               +ق. امین پور


*** سه ستاره
سه ماچ:)
Designed By Erfan Powered by Bayan