به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

ته آخروی باید می رفت و رفت!

خداحافظ:)
وعده ی ما بعد از کنکور:)
تا ببینم چی میشه:|
Designed By Erfan Powered by Bayan