یه سلامی هم بکنیم به دوستانی که منتظرن رتبه ی کنکور بیاد و بپرسن!

دوست عزیز!!!! عُمرَنات:)))