امروز وطن معنی غم را فهمید
با سایه ی جنگ،متهم را فهمید
از خواب پرید کشور من اما
معنای مدافع حرم را فهمید!
.
.
شعاری بدهیم که مغز خودمان تعجب نکند...
شعاری بدهیم که با اعمالمان بخواند...
دلم میخواهد بازهم بگویم...حیف که ما برای ایرانــمان ؛ برای اتحــادمان، بیشتر از خون دل هایمان ارزش قائلیم...
حتی اگر سرزنشی باشد، از درد دوستی است نه از خوشحالی. تفرقه را طبق معمول همان دستان همیشگی می اندازند!

#دریغ_است_ایران_که_ویران_شود...
#جای_شهید_و_جلاد_را_عوض_نکنید!
#نفرت_پراکنی_ممنوع!