به زیر تـــــــــاق آبی

آسمان من آبیست..

خمیازه

این دیوانگی پا به پای من در هر شرایطی آمده است. چطور توقع داری به خاطر تو، او را کنار بگذارم؟! 
قیافه ات را درهم نکن.فقط یک دعوای کوچک است.قول میدهم کار به کتک کاری نکشد!فقط میخواهم کمی داد بزنم.به جای دادی که سر...نکشیدم یا قیافه ای که برای ... نگرفتم. فقط میخواهم یادش بیندازم خیلی کارش بد است! حنجره ام از کار افتاد در این کتابخانه! میخواهم درست و حسابی خاکش را بتکانم!چرا چراغ را خاموش میکنی؟؟بگذار بگویم...تا کی باید مراعات این بی مراعات ها را کرد؟؟میخواهم این دفعه مراعات هیچکس را نکنم!
صد بار نگفتم من این پتو را نمیاندازم؟پتو آبیه کو؟اه همتون مثل هم هستین! این ناراحت میشه اون ناراحت میشه!این دفعه دیگه هرکی ناراحت بشه تو روش میگم به جهنننننم!چرا حرف نمیزنی؟بابا این چراغو روشن کن من نمیخوام بخوابم!(خمیازه) از شــانس مـــن درســـت امروز باید براش مهمون بیاد!باورکن اگه مهمون نداشـت (خمیازه) میرفتـــم همه چــــیزو میذاشـــتم کف دســتش!خسته شدم!تا کی باید ما چوبـــ کـــار اینــا رو بخوریــ..ـم؟(خمیازه)(کش دار بخوانید) هــی ملاحظـــه میکـــنم...اه..حرفـــ تو گوششون نمیره که..اینجـــوری نمـــیشهـ...فردا میـــ..رم حــالــشو،جـــا میـــار....

خمیازه :))
جالب شده بود نوشته

ایشالله دفعه ی بعد عطسه میذارم:))

ممنون:)

آخرش خوابش برد؟
اوهوم:)
سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶ , ۱۴:۱۳ مردی بنام شقایق ...
سلام

اینم خودش یه مدل استعداده که طرف در عین خواب آلودگی دعوا کنه

من اگه دعوام بیاد یه هیچ وجه خوابم نمیبره
اگه هم خوابم بیاد به هیچ وجه دعوام نمیبره

سلام:)


بله :))


من اگه دعوام بیاد خوابم میاد حتما

اگه خوابم بیاد هم، دعوام میاد

البته اگه خیلی خیلی خوابم بیاد!

وای خمیازم گرفت
سربزنید

خسته نباشید:)انشالله سر میزنم:)

ایشالا دفعه های بعدی شاهد سرفه ها و عطسه ها و اینا باشین !
:))
انشالله:))
Designed By Erfan Powered by Bayan